Næstformand

Lene Rosenfeldt

Tlf.: 29 46 30 31

Mail: lenejmollerr@gmail.com

På valg: 2020

 

Kontakt

Fredericia Husflidsforening fredericia-husflid@outlook.dk